Aşağıdaki "Hizmet Koşulları" TURKSAAS Yazılım ve Mühendislik Ltd. Şti. ("TURKSAAS") tarafından sunulan HUKUK BULUTU yazılımını ve bulut hizmetlerini ("Hizmet") kullanımınız için geçerli olacaktır:

1.  TANIMLAR

TURKSAAS: 3. Kişilere ait sunucularda alıcı tarafından işlenen içeriklerin üzerinde işlem yaptığı yazılım hizmetini veren tüzel kişiliği ifade eder.

HUKUK BULUTU YAZILIM HİZMETİ :   HUKUK BULUTU yazılımı ile yazılımın üzerinde bulunduğu bulut sunucu hizmetlerini ( bundan böyle "Hizmet" olarak adlandırılacaktır) ifade eder.

ABONE: HUKUK BULUTU yazılım hizmetini belli bir süre için fatura karşılığı TURKSAAS'dan satın alan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

DEMO ABONE: Yazılımı belli bir süreliğine ücretsiz olarak kullanan Abone'yi ifade eder.

YER SAĞLAYICI: Sunucu hizmeti veren gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.

YAZILIM:  Tüm hakları TURKSAAS' a ait bulunan HUKUK BULUTU adlı yazılım. Bu ifadeye kod, algoritma ve yazılıma ait ara yüzler dahildir.

YETKİLİ KULLANICI: Bedel karşılığında TURKSAAS, HUKUK BULUTU yazılımını satın alan (Abone), satın alan kişi tarafından kendisine kullanıcı yetkisi verilen, yazılımı kullanan, , üzerinde içerik sağlayan, kontrol eden, ücretsiz demo aboneliği olan ve/veya TURKSAAS'ın yazılımı kullanma yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

İÇERİK SAĞLAYICI: HUKUK BULUTU yazılımına içeriği sağlayan, değiştiren veya silen Alıcı veya Yetkili Kullanıcı'yı ifade eder.

İÇERİK: YAZILIM içine konulan her neviden veri ve kayıt.


2.  KULLANIM KOŞULLARI

(1) Hizmet'e erişmek ve Hizmet'i kullanmak üzere münhasır olmayan, devredilemeyen ve işbu sözleşme hükümleri ile sınırlı bir kullanım hakkı tesis edilmektedir.

(2) TURKSAAS Aşağıda tanımlanan Yetkili Kullanıcılar tarafından Hizmet'e yüklenen veya gönderilen elektronik verileri ("İçerik") incelemez ya da ön inceleme gerçekleştirmez ve TURKSAAS İçerik ile ilgili olarak hiçbir fikri mülkiyet hakkı iddia etmez.

(3) Yetkili kullanıcı TURKSAAS'ın yazılı izni olmaksızın, HTML, Basamaklı Stil Sayfaları (Cascading Style Sheets - "CSS"), Javascript kodları ya da her türlü görsel tasarım unsurları dahil olup bunlarla sınırlı kalmamak üzere Hizmet'e erişimi, Hizmet kullanımını ya da Hizmet'in herhangi bir parçasını yeniden üretmemeyi, çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, alt satışını gerçekleştirmemeyi ya da çıkar amaçlı kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

(4) Yetkili Kullanıcı Hizmet'i değiştirmemeyi, ters mühendislik gerçekleştirmemeyi, uyarlamamayı ya da başka bir şekilde değiştirmemeyi ya da başka bir web sitesini, TURKSAAS ya da TURKSAAS'ın sunduğu başka bir yazılım veya hizmet ile ilişkili olduğunu ima edecek şekilde değiştirmemeyi kabul ve taahhüt eder.

(5) Yetkili Kullanıcı, Hizmet'i herhangi bir telif, patent ya da fikri mülkiyet hakkını ihlal edecek veya yasadışı, saldırgan, tehdit edici, iftira niteliğinde, lekeleyici, pornografik, müstehcen ya da bu Hizmet Koşulları'nı ihlal eden amaç ve şekilde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

(6) Yetkili kullanıcı içerik sağlayıcı olarak, zararlı içerikten mesuldür ve TURKSAAS'ın ve yetkili makamların uyarısını beklemeksizin bu zararlı içeriği kaldırması gerekmektedir. Eğer bu içeriği kaldırmaz ise; TURKSAAS' ın ihbarsız ve bildirimsiz olarak bu içeriği kaldırma yetkisine sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

(7) Yetkili Kullanıcı Hizmet'i istenmeyen e-posta "Spam", kısa mesaj "SMS", virüs, kendini yenileyen bilgisayar programları "Solucanlar" veya yıkıcı ya da kötü mahiyetteki her türlü kodu yüklemek, barındırmak ya da iletmek için kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder...

(8) Hizmet, Türkiye ve uluslararası telif kanunları ve anlaşmaları ile diğer kanun ve anlaşmalarca korunmaktadır. Yetkili Kullanıcı, bu Sözleşme'ye istinaden verilen münhasır olmayan lisans hariç olmak üzere, Hizmet ile ilgili her türlü mülkiyet, lisans, fikri mülkiyet hakkı ve diğer hakların yalnızca TURKSAAS'a ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

(9) Hizmet'i belirli bir İçerik'i kamuya arz etmek için yapılandıran Yetkili Kullanıcıların İçerik'e herkesin erişiminin bulunacağını kabul ettiği varsayılacaktır ("Kamuya açık İçerik"). TURKSAAS, herhangi bir zamanda kendi inisiyatifine bağlı olarak, işbu Hizmet Koşulları'nı ihlal eden Kamuya Açık İçerik ile ilgili olarak, içeriğin silinmesi dahil olup bununla sınırlı kalmamak üzere, her türlü aksiyonu alma hakkına sahiptir.

(10) Yetkili kullanıcı, TURKSAAS yazılımını, sözleşmeye ve yürürlükte olan mevzuata aykırı olarak ve mevzuatın yasakladığı işlem ve eylemler amacı ile kullanmayacağını, kullanılması için geliştirilmiş alternatif yöntemlere engel olacağını, mevzuata aykırı veya 3. Kişilerin haklarını ihlal edecek içeriğin yazılım dahilinde kullanılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

(11) Yetkili Kullanıcı, TURKSAAS' a ait yazılıma sağladığı içeriğin TURKSAAS' a ait olmayan sunucular içinde saklı olduğunu, bu sebeple yer sağlayıcıdan kaynaklanan hukuki ve maddi bir ayıptan TURKSAAS'ın sorumlu olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

(12) Toplam depolama alanının 20 gigabayt'ı (20GB) önemli ölçüde aşması durumunda, aboneliğinizi askıya alma ve depolama alanının kullanımını azaltana kadar dosya barındırma hizmetini kesme hakkına sahiptir. Yetkili kullanıcı daha fazla depolama alanı talep edildiği takdirde bunu fazlaya ilişkin ücrete tabi olarak edinme hakkına sahiptir.

(13)TURKSAAS herhangi bir zamanda ve zaman zaman, bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın, Hizmet ile ilgili herhangi bir özelliği geçici veya daimi olarak değiştirme veya sonlandırma hakkına sahiptir.

(14)TURKSAAS bakım, tamirat ya da güncellemelerin yüklenmesi dahil olup bununla sınırlı kalmamak kaydıyla, operasyon amaçlı olarak Hizmet'e erişimi geçici bir süre ile askıya alma hakkına sahip olup, hizmetin askıya alınmasından makul bir süre önce bildirimde bulunmaya çalışacaktır.

 

3.  HİZMETE ERİŞİM KOŞULLARI

(1) Yalnızca Yetkili Kullanıcı iseniz Hizmet'e erişim ve kullanma iznine sahip olabilirsiniz. "Yetkili Kullanıcı" bireysel bir abone ya da Hizmet'e aboneliği olan bir gerçek veya tüzel kişilerin ortakları, üyeleri, çalışanları, geçici çalışanları ve taşeronlarını ifade etmektedir. Yetkili kullanıcıların kendi tam adlarını, geçerli bir eposta adresini ve Hizmet tarafından talep edilen diğer bilgileri sunmaları gerekmektedir.

(2) Her bir Yetkili Kullanıcı'ya Hizmet'e erişim ve Hizmet'i kullanmak için eşi olmayan bir ad ("Kullanıcı Adı") verilmektedir. Kullanıcı Adı yalnızca verildiği Yetkili Kullanıcı tarafından kullanılabilecek olup, başka Yetkili Kullanıcılar dahil olmak üzere hiç kimse ile paylaşılmayacaktır.

(3) Her bir Abone abonelik için idareci olarak bir Yetkili Kullanıcı belirleyecektir ("İdareci"). Her bir Abone birden fazla Yetkili Kullanıcı'ya sahip olabilir ve İdareci abonelik ile ilgili aktif Yetkili Kullanıcıların listesini yönetecektir. İdareci belirli bir kullanıcı için Hizmet erişimini sona erdirmek istediğinde aktif bir Kullanıcı Adını devre dışı bırakabilecektir.

(4) Aboneler Hizmet'in Hizmet abonelikleri ile ilgili Yetkili Kullanıcı listesinde belirtilen Yetkili Kullanıcılar tarafından kötüye kullanımlarından sorumludur.

(5) Hizmet'in parçası olarak sağlanmamış mekanik, program, robotik, yazılı veya başka alternatif erişim yollarıyla Hizmete erişim ya da kullanım kesinlikle yasaktır.

(6) TURKSAAS Hizmet'e reklamlar ile finanse edilen deneme (demo) ya da ücretsiz abonelikler sunabilir. TURKSAAS söz konusu demo abonelikleri veya kullanıcıları herhangi bir zamanda, bildirimde bulunarak veya bulunmadan, geçici veya süresiz olarak değiştirme veya durdurma hakkına sahiptir. ücretsiz abonelik kullanan Yetkili Kullanıcılar reklamları engelleyemez. Demo aboneleri veya kullanıcıları yazılıma yükledikleri içeriğin TURKSAAS tarafından silinebileceği veya değiştirilebileceğini konusunda tam bir bilgiye sahip olduklarını bu içeriklerin silinmesinden ve değiştirilmesinden TURKSAAS'ı sorumlu tutmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

4.  GÜVENLİK

(1) Kullanıcı adı ve şifrelerin ve Hizmet ile ilgili olarak kendilerine verilen başka kodların güvenliğinden ve Hizmet'e verilen kişisel bilgilerin yeterlik ve doğruluğundan Yetkili Kullanıcılar ve Aboneler sorumludur.

(2) Aboneler Kullanıcı adlarının yetkisiz kullanılmasını engelleyecek politika ve prosedürler uygulayacak ve bir kullanıcı adının kaybolması, çalınması, başkasına verilmesi ya da yanlış kullanılması ile ilgili bir şüpheye düşerse, İdareci tarafından derhal o kullanıcı yetkisi askıya alınacak veya şifreleri değiştirilecek, İdarecinin kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması, çalınması, başkasına verilmesi ya da yanlış kullanılması halinde bir an önce TURKSAS bilgilendirilecektir.

 

5.  ÖDEME VE ABONELİK KOŞULLARI

(1) Hizmet'in ürün detayları ve ödeme seçenekleri, ödeme Ekranı'nında belirtilen koşullara ve fiyatlandırmaya tabidir.

Dövizli satışlarda fatura tarihindeki TCMB Döviz Satış Kurları baz alınacaktır.

(2) Abonelik hakları ödeme anından itibaren doğar. ödemeli abonelikleri olan abonelere söz konusu ücret aylık veya daha uzun bir süre için ( 1 aydan fazla veya 1 yıl ve daha fazlası dönemler için) önceden uygulanacaktır ve geri ödenmeyecektir.

 2.1      Aylık aboneler aboneliklerini ilk kullanıma başladıkları tarihten itibaren geçen 30 günden önce aboneliklerini yazılı olarak iptal etmedikleri sürece abonelikleri bir aylığına kendiliğinden yenilenmiş olacaktır. Uzayan ay ve sonraki aylara ilişkin abonelik ücreti ödenmemesi halinde ücret ödenmeden geçen ayın sonunda TURKSAAS ilgili abonenin aboneliği sonlandırma veya askıya alma hakkına sahiptir.

2.2       Bir aydan daha fazla bir süre için ( 1 aydan fazla veya 1 yıl ve daha fazlası süreler)  için aboneler aboneliklerini sözleşmenin süresinin bitiminden 30 gün önce yazılı olarak iptal ettiklerini TURKSAAS'a bildirmedikleri takdirde abonelikleri sözleşme süresine bakılmaksızın birer aylığına kendiliğinden yenilenmiş olacaktır. Abone yeni bir süreliğine abonelik satın almadığı sürece abonelik aylık aboneliğe dönüşecek olup aboneliğin sonlandırılması yukarıdaki maddede belirtilen aylık abonelik hükümleri uygulanacaktır. Uzayan ay ve sonraki aylara ilişkin abonelik ücreti ödenmemesi halinde ücret ödenmeden geçen ilk ayın sonunda TURKSAAS ilgili abonenin aboneliği sonlandırma veya askıya alma hakkına sahiptir.

(3) Aktif abonelik ile hizmetin aboneliğin tipine göre abonelik süresinin de aylık veya daha uzun süreli olmasına bakılmaksızın ayın herhangi bir bölümünde kullanılması, kullanım alanının yükseltilmesi/düşürülmesi kullanıcı sayısının azaltılması/yükseltilmesi için maddi iade talepleri mümkün değildir. Aboneliğin iptali halinde ödenen ücret iade edilmez.

(4) Bir sonraki fatura döneminde uygulanan tutar, yükseltme ve düşürmeler dahil olmak üzere her türlü değişikliği yansıtacak şekilde otomatik olarak güncellenecektir. Düşürmeler dahil abonelik değişiklikleri İçerik, özellik kaybı veya Hizmet tarafından sağlanan içeriğin kapasitesinde artış ya da azalma ile sonuçlanabilir.

(6) Tüm fiyatlarda mevcut abonelik hakları saklı kalmak kaydı ile sonraki dönem ve ay için TURKSAAS değişiklik yapmak hakkına sahiptir.

6.  FESİH KOŞULLARI VE İPTAL

(1) Aboneliklerin iptali abonelerin talebi üzerine gerçekleşir. 

(2) Abonenin sözleşmeye aykırı davranması halinde TURKSAAS, bildirimde bulunmaksızın herhangi bir Abone'ye Hizmet sunmayı dilediği zaman sebep göstermeksizin askıya alabilir ya da durdurabilir ve ilgili hukuksal işlemleri başlatabilir.

(3) Aboneliğin iptali veya feshi üzerine, Hizmet üzerinde tutulan tüm Veriler aboneliğin iptali veya feshi üzerine altı ay boyunca saklanacaktır.

 

7.  SINIRLI TEMİNAT VE SORUMLULUKLAR

(1) Hizmet, "olduğu gibi" ve "mümkün olduğu en iyi şekilde" esasına göre verilecektir.

1.1 TURKSAAS, Yazılım Hizmeti ile sunmuş olduğu hizmetlerin, yazılımın özellikleri ve içerikleri açısından ticarete, avukatlık mesleğinin gereklerinin bir kısmını veya tamamını taşıdığına, verilerin hukuki doğruluğuna veya geçerliliğine ve her türlü özel amaca uygunluğuna yönelik hiçbir taahhütte bulunmaz ve buna bağlı sonuçlar için teminat göstermez.

1.2 TURKSAAS ve iştirakleri ve TURKSAAS ve iştiraklerinin herhangi bir yetkilisi, yöneticisi, çalışanı, taşeronu, acentesi, halefi:

(a) Hizmet'in herhangi bir koşula uygun olmasını;

(b) Hizmetin kesintisiz, zamanında, güvenli ve hatasız sunulacağını;

(c) Hizmet'in kullanımından elde edilebilecek sonuçların doğru ya da güvenilir olacağını;

(d) Hizmet ile satın alınan veya elde edilen ürün, hizmet, bilgi veya başka bir materyalin kalitesinin herhangi bir beklentiyi karşılayacağını ve

(e) Hizmet'teki her türlü hatanın düzeltileceğini garanti etmez.

(2) (TURKSAAS'a söz konusu zararların olasılığı belirtilmiş olsa da) TURKSAAS ve iştirakleri ve TURKSAAS ve iştiraklerinin herhangi bir yetkilisi, yöneticisi, çalışanı, taşeronu, acentesi, halefi; aşağıda belirtilen nedenlerle ortaya çıkabilecek olan kar kaybı, şerefiye, kullanım, veri veya diğer gayri maddi kayıplar dahil olup bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, hiçbir doğrudan, dolaylı, arızi, özel, bağlı veya cezai zarar ve tazminattan sorumlu olmayacaktır:

(a) Hizmet'in kullanımı ya da kullanılamaması;

(b) Hizmet ile satın alınan ya da elde edilen mal, veri, bilgi ya da hizmetler veya alınan mesajlar ya da gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan yedek mal ve hizmetlerin tedarik maliyetleri;

(c) Yetkili Kullanıcı iletimleri veya İçerik'e yetkisiz erişim veya bunların değiştirilmesi;

(d) Hizmet'in fiyat değişikliği, askıya alınması ya da durdurulması;

(e) İçerik kaybı, Hizmet'in ya da bir özelliğinin değiştirilmesi;

(f) Hizmet'e aboneliğin iptali ya da feshi sonucunda İçerik kaybı;

(g) Hizmet ile ilgili üçüncü şahısların beyan veya eylemleri ya da

(h) hizmet ile ilgili herhangi bir başka husus.

8. GİZLİLİK

1. Sadece bundan sonra sayılacaklarla sınırlı kalmaksızın ve yasalar dahilinde korunup korunmadığına bakılmaksızın; ürün, müşteri, müvekkil, fiyatlandırma, mahkeme, icra, dava bilgileri, politikalar, yöntemler, iş planları ve stratejileri, teknik prosesler, finansal işler, yenilikler, işler, yöntemler, geliştirme ve patentler, fikri haklar, ticari markalar, işletme bilgileri veya tüm geliştirme çalışmaları, algoritmalar, kodlar, tasarımlar, ara yüz tasarımları, ticari, finansal veya teknik bilgiler, sözleşme görüşmeleri ve hazırlık çalışmaları, satıcı veya satıcının tedarikçisi bilgileri de dahil olmak üzere, yazılım işiyle ilgili olan ve ifşa eden taraf, çalışanları, taşeronları ve personeli tarafından diğer tarafa, çalışanlarına ve şahıslara sözlü halde, belgelerle, veri halinde veya başka bir şekilde iletilmiş tüm bilgi, kayıt, belge, veri ve konseptler gizli bilgi olarak kabul edilecektir.

2. Tarafların her biri, işbu Sözleşme uyarınca diğerinden aldığı bilgilerin tümünü gizli bilgi olarak değerlendirecek ve bu bilgileri, diğer tarafın önceden vereceği yazılı izin olmaksızın (diğer tarafın kendi çalışanları ile tarafların işbu Sözleşme dahilindeki servisler için profesyonel şartlar üzerinden işe aldıkları ve görevlendirdikleri veya yetkilendirdikleri şahıslar ve teknik destek hizmetleri hariç olmak üzere) üçüncü şahıslara herhangi bir şekilde ifşa etmeyecektir; ancak burada belirtmek gerekir ki bu türlü bir kısıtlama, işbu Sözleşme'nin imzalanmasıyla sonuçlanan görüşmelerin başlamasından önce, haklı ve yasal yollardan herhangi bir tarafın halihazırda uhdesinde bulunan bilgiler ve/veya halihazırda kamuoyuna mal olmuş veya (işbu maddenin herhangi bir şekilde ihlal edildiği durumların haricinde) ileride kamuoyuna mal olan bilgiler ve/ veya böyle bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olmayan ve söz konusu bilgileri ifşa etme hakkına sahip olan üçüncü bir şahıstan alınan bilgiler ve/ veya önemsiz veya ortada olan bilgiler için geçerli olmayacaktır. Tarafların her biri, çalışanlarını ve beraber iş yaptıkları kişileri de bu madde hükümlerinden haberdar edecek ve bu hükümlere uymasını sağlayacaktır. Bu maddenin ihlali nedeniyle zarara uğrayan Taraf ihlali gerçekleştiren Taraf'tan bu nedenle uğradığı zararlarını tazmin etme hakkına sahiptir.  Yukarıdaki hükümler, işbu Sözleşme hangi gerekçe ile sona ermiş olursa olsun, 5 sene boyunca geçerli kalmaya ve uygulanmaya devam edecektir.

 

9.  DİĞER HÜKÜMLER

(1) Teknik destek yalnızca ödemeli aboneliğe sahip Yetkili Kullanıcılar'a, yalnızca e-posta veya telefon aracılığı ile sağlanır.

(2) TURKSAAS Hizmet'in çalıştırılması için gerekli donanım, yazılım, ağ, saklama alanı ve ilgili teknolojiyi sağlamak için üçünü şahıs satıcıları ve barındırma ortaklarını kullanabilecektir.

(3) TURKSAAS'ın buradaki herhangi bir hükmü uygulamaması uygulanmayan hükümden ya da hükmün daha sonra uygulanma hakkından feragat edildiği anlamına gelmemektedir.

(4) İşbu sözleşme Abone ile TURKSAAS arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve Hizmet'in kullanılmasını sağlar.

(5) TURKSAAS'ın yazılı izni olmadan Aboneliklere ilişkin hak ve sorumluluklar devir veya temlik edilemez.

(6) İşbu Sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü bildirim e-mail, faks veya noter yolu ile yazılı olarak yapılacak, her türlü ihtilaf İstanbul Anadolu yakası mahkemeleri ve icra dairelerinde çözümlenecektir.

(7) İşbu hizmet koşulları sözleşmesi imzalandığı tarihten veya ödemenin yapıldığı andan itibaren geçerli olup, toplamda 5 sayfa ve iki nüshadan ibarettir.