Oluşturduğunuz herbir icra dosyası için birçok işlem tabı oluşturulur. İcra dosyası ile ilgili yapılan tüm işlemleri bu tabların fonksiyonlarını kullanarak kayıt altına alır, ekibinizle paylaşır ve online olarak yönetebilirsiniz.

 • UYAP Uyumlu Takip Talebi Oluşturma
 • XML Dosyası Oluşturma
 • Ödeme Emri, Takip Evrakları ve Zarfları WORD formatında oluşturma ve düzenleyebilme
 • İcra dosyası yapılan işlem girişleri ve listeleri
 • İcraya özel döküman ekleme ve listeleme
 • Süreli tüm etkinlikler için takvim entegrasyonu, e-posta bildirimleri
 • Sorumlu kullanıcılar yetkilendirme
 • İcra veya müvekkil bazlı masraf yönetimi
 • Başka dava, danışmanlık ve icra dosyalarıyla ilişki kurma
 • İcra Takibi için XML, Ödemi Emri Belgesi ve Zarf Oluşturma
 • ve diğer birçok özellik...


Özellikler

Takip Talebi, Ödeme Emri

 • UYAP Uyumlu Takip Talebi Oluşturma
 • XML Dosyası Oluşturma
 • Ödeme Emri, Takip Evrakları ve Zarfları WORD formatında oluşturma ve düzenleyebilme

İcra Genel

 • İcra ile ilgili tüm genel bilgiler
 • İcra özet bilgiler

Aşamalar

 • İcra aşama Ekleme-Düzenleme
 • Kronolojik Aşama Listesi

Taraflar

 • Sorumlu Kullanıcı Ekleme-Düzenleme
 • Müvekkil Ekleme-Düzenleme
 • Karşı Taraf Ekleme-Düzenleme
 • Müdahil Ekleme-Düzenleme
 • Bilirkişi Ekleme-Düzenleme
 • Hakim/Savcı/Hakem Ekleme-Düzenleme
 • Köken Şirket/Şahıs Ekleme-Düzenleme
 • İhbar Edilen Ekleme-Düzenleme
 • Müvekkil ve Karşı Taraf Tipi Belirleme
 • Eklenen kayıtlara link ile ulaşma

Etkinlikler

 • Toplantı Ekleme-Düzenleme
 • Takvim Entegrasyonu
 • Sınırsız Belge Ekleme
 • Etkinlik Listesi

Belgeler

 • Sınırsız Belge Ekleme-Düzenleme
 • Metin Ekleme, PDF Dönüştürme
 • Belge Listesi
 • Liste içinde arama

İlişkili Dosyalar

 • İcra Dosyası İlişkilendirme
 • Dava Dosyası İlişkilendirme
 • Danışmanlık Dosyası İlişkilendirme
 • İlişkili dosyaya link ile ulaşma
 • İlişkilendirilen dosyaya otomatik ilişki ekleme
 • İlişkiyi Kaldırma

Görüşler

 • Görüş Ekleme-Düzenleme
 • Kronolojik Görüş Listesi

Esas Dosya Kararları

 • Esas Dosya Kararı Ekleme-Düzenleme
 • Karara Belge Ekleme-Düzenleme
 • Karara Metin Ekleme, PDF Dönüştürme
 • Esas Dosya Kararı Listesi

Kesinleşme Durumu

 • Kesinleşme Durumu Ekleme-Düzenleme
 • Kesinleşme Durumu Listesi

Talimat Dosyası

 • Talimat Dosyası Ekleme-Düzenleme
 • Talimat Dosyası Listesi

Masraflar

 • Masraf Ekleme-Düzenleme
 • Masrafa Belge Ekleme-Düzenleme
 • Masrafa Metin Ekleme, PDF Dönüştürme
 • Masraf Listesi

Masraf Talep

 • Yetkiliden Masraf Talep Etme
 • Gelen Talepleri Onaylama-Reddetme
 • Masraf Talep Listesi

İşler / İş Atama

 • Dosya Sorumlularına Süreli İş Atama
 • Başka Kullanıcıya İş Atama
 • Atanan İşe Not Ekleme-Düzenleme
 • Atanan İşe Belge Ekleme-Düzenleme
 • İşi Kapatma/Açma
 • Takvim Entegrasyonu

Çalışma Süreleri

 • Çalışma Süresi Ekleme-Düzenleme
 • Çalışma Süresi Hesaplama
 • Çalışma Süresi Listesi

Hacizler

 • Haciz Ekleme-Düzenleme
 • Haciz Listesi
 • Hacize Belge Ekleme-Düzenleme

Satışlar

 • Satış Ekleme-Düzenleme
 • Satış Listesi
 • Satışa Belge Ekleme-Düzenleme

Birleştirme / Ayrılma

 • Başka Dosya ile Birleştirme Ekleme-Düzenleme
 • Başka Dosya ile Ayrılma Ekleme-Düzenleme
 • Birleştirilen / Ayrılan dosyaya link ile ulaşma
 • Birleştirilen / Ayrılan Dosyalar Listesi

Notlar

 • Not Ekleme-Düzenleme
 • Kronolojik Not Listesi

Tebligat

 • Tebligat Ekleme-Düzenleme
 • Tebligat Listesi
 • Tebligata Belge Ekleme-Düzenleme

Kıymet Takdiri

 • Kıymet Takdiri Ekleme-Düzenleme
 • Kıymet Takdiri Listesi
 • Kıymet Takdirine Belge Ekleme-Düzenleme

Taahhüt

 • Taahhüt Ekleme-Düzenleme
 • Taahhüt Listesi
 • Taahhüde Belge Ekleme-Düzenleme

Tahsilat

 • Tahsilat Ekleme-Düzenleme
 • Tahsilat Listesi
 • Tahsilata Belge Ekleme-Düzenleme