Oluşturduğunuz herbir danışmanlık dosyası için birçok işlem tabı oluşturulur. Danışmanlık dosyası ile ilgili yapılan tüm işlemleri bu tabların fonksiyonlarını kullanarak kayıt altına alır, ekibinizle paylaşır ve online olarak yönetebilirsiniz.

 • Danışmanlık dosyası yapılan işlem girişleri ve listeleri
 • Danışmanlık dosyasına özel döküman ekleme ve listeleme
 • Süreli tüm etkinlikler için takvim entegrasyonu, e-posta bildirimleri
 • Sorumlu kullanıcılar yetkilendirme
 • Danışmanlık dosyası veya müvekkil bazlı masraf yönetimi
 • Başka dava, danışmanlık ve icra dosyalarıyla ilişki kurma
 • ve diğer birçok özellik...


Özellikler

Danışmanlık Genel

 • Danışmanlık ile ilgili tüm genel bilgiler
 • Danışmanlık özet bilgiler

Aşamalar

 • Danışmanlık aşama Ekleme-Düzenleme
 • Kronolojik Aşama Listesi

Taraflar

 • Sorumlu Kullanıcı Ekleme-Düzenleme
 • Danışan/Müvekkil Ekleme-Düzenleme
 • İlişkili Taraf Ekleme-Düzenleme
 • Köken Şirket/Şahıs Ekleme-Düzenleme
 • Eklenen kayıtlara link ile ulaşma

Etkinlikler

 • Toplantı Ekleme-Düzenleme
 • Takvim Entegrasyonu
 • Sınırsız Belge Ekleme
 • Etkinlik Listesi

Belgeler

 • Sınırsız Belge Ekleme-Düzenleme
 • Metin Ekleme, PDF Dönüştürme
 • Belge Listesi
 • Liste içinde arama

İlişkili Dosyalar

 • Dava Dosyası İlişkilendirme
 • İcra Dosyası İlişkilendirme
 • Danışmanlık Dosyası İlişkilendirme
 • İlişkili dosyaya link ile ulaşma
 • İlişkilendirilen dosyaya otomatik ilişki ekleme
 • İlişkiyi Kaldırma

Görüşler

 • Görüş Ekleme-Düzenleme
 • Kronolojik Görüş Listesi

Masraflar

 • Masraf Ekleme-Düzenleme
 • Masrafa Belge Ekleme-Düzenleme
 • Masrafa Metin Ekleme, PDF Dönüştürme
 • Masraf Listesi

Masraf Talep

 • Yetkiliden Masraf Talep Etme
 • Gelen Talepleri Onaylama-Reddetme
 • Masraf Talep Listesi

İşler / İş Atama

 • Dosya Sorumlularına Süreli İş Atama
 • Başka Kullanıcıya İş Atama
 • Atanan İşe Not Ekleme-Düzenleme
 • Atanan İşe Belge Ekleme-Düzenleme
 • İşi Kapatma/Açma
 • Takvim Entegrasyonu

Çalışma Süreleri

 • Çalışma Süresi Ekleme-Düzenleme
 • Çalışma Süresi Hesaplama
 • Çalışma Süresi Listesi

Başvurular

 • Başvuru Ekleme-Düzenleme
 • Başvuruya Belge Ekleme-Düzenleme
 • Başvuruya Metin Ekleme, PDF Dönüştürme
 • Başvuru Listesi

İhtarname

 • İhtarname Ekleme-Düzenleme
 • İhtarnameye Belge Ekleme-Düzenleme
 • İhtarnameye Metin Ekleme, PDF Dönüştürme
 • İhtarname Listesi

Zamanaşımı / Hak Düşürücü

 • Zamanaşımı / Hak Düşürücü Ekleme-Düzenleme
 • Çalışma Süresi Listesi
 • Takvim Entegrasyonu

Birleştirme / Ayrılma

 • Başka Dosya ile Birleştirme Ekleme-Düzenleme
 • Başka Dosya ile Ayrılma Ekleme-Düzenleme
 • Birleştirilen / Ayrılan dosyaya link ile ulaşma
 • Birleştirilen / Ayrılan Dosyalar Listesi

Notlar

 • Not Ekleme-Düzenleme
 • Kronolojik Not Listesi