Oluşturduğunuz herbir dava dosyası için aşağıdaki tablar oluşturulur. Dava ile ilgili yapılan tüm işlemleri bu tabların fonksiyonlarını kullanarak kayıt altına alır, ekibinizle paylaşır ve online olarak yönetebilirsiniz.

 • Dava dosyası yapılan işlem girişleri ve listeleri
 • Davaya özel döküman ekleme ve listeleme
 • Süreli tüm etkinlikler için takvim entegrasyonu, e-posta bildirimleri
 • Sorumlu kullanıcılar yetkilendirme
 • Dava veya müvekkil bazlı masraf yönetimi
 • Başka dava, danışmanlık ve icra dosyalarıyla ilişki kurma
 • Özelliklerin tamamını aşağıda inceleyebilirsiniz.


Özellikler

Dava Genel

 • Dava ile ilgili tüm genel bilgiler
 • Dava özet bilgiler

Aşamalar

 • Dava aşama Ekleme-Düzenleme
 • Kronolojik Aşama Listesi

Taraflar

 • Sorumlu Kullanıcı Ekleme-Düzenleme
 • Müvekkil Ekleme-Düzenleme
 • Karşı Taraf Ekleme-Düzenleme
 • Müdahil Ekleme-Düzenleme
 • Bilirkişi Ekleme-Düzenleme
 • Hakim/Savcı/Hakem Ekleme-Düzenleme
 • Köken Şirket/Şahıs Ekleme-Düzenleme
 • İhbar Edilen Ekleme-Düzenleme
 • Müvekkil ve Karşı Taraf Tipi Belirleme
 • Eklenen kayıtlara link ile ulaşma

Etkinlikler

 • Duruşma Ekleme-Düzenleme
 • Keşif Ekleme-Düzenleme
 • İfade Ekleme-Düzenleme
 • İnceleme Ekleme-Düzenleme
 • Toplantı Ekleme-Düzenleme
 • Takvim Entegrasyonu
 • Sınırsız Belge Ekleme
 • Etkinlik Listesi

Belgeler

 • Sınırsız Belge Ekleme-Düzenleme
 • Metin Ekleme, PDF Dönüştürme
 • Belge Listesi
 • Liste içinde arama

İlişkili Dosyalar

 • Dava Dosyası İlişkilendirme
 • İcra Dosyası İlişkilendirme
 • Danışmanlık Dosyası İlişkilendirme
 • İlişkili dosyaya link ile ulaşma
 • İlişkilendirilen dosyaya otomatik ilişki ekleme
 • İlişkiyi Kaldırma

Görüşler

 • Görüş Ekleme-Düzenleme
 • Kronolojik Görüş Listesi

Esas Dosya Kararları

 • Esas Dosya Kararı Ekleme-Düzenleme
 • Karara Belge Ekleme-Düzenleme
 • Karara Metin Ekleme, PDF Dönüştürme
 • Esas Dosya Kararı Listesi

Kanun Yolu Başvuruları

 • Kanun Yolu Başvurusu Ekleme-Düzenleme
 • Başvuruya Belge Ekleme-Düzenleme
 • Başvuruya Metin Ekleme, PDF Dönüştürme
 • Kanun Yolu Başvuru Listesi

Kanun Yolu Kararları

 • Kanun Yolu Kararı Ekleme-Düzenleme
 • Karara Belge Ekleme-Düzenleme
 • Karara Metin Ekleme, PDF Dönüştürme
 • Kanun Yolu Kararı Listesi

Masraflar

 • Masraf Ekleme-Düzenleme
 • Masrafa Belge Ekleme-Düzenleme
 • Masrafa Metin Ekleme, PDF Dönüştürme
 • Masraf Listesi

Masraf Talep

 • Yetkiliden Masraf Talep Etme
 • Gelen Talepleri Onaylama-Reddetme
 • Masraf Talep Listesi

İşler / İş Atama

 • Dosya Sorumlularına Süreli İş Atama
 • Başka Kullanıcıya İş Atama
 • Atanan İşe Not Ekleme-Düzenleme
 • Atanan İşe Belge Ekleme-Düzenleme
 • İşi Kapatma/Açma
 • Takvim Entegrasyonu

Çalışma Süreleri

 • Çalışma Süresi Ekleme-Düzenleme
 • Çalışma Süresi Hesaplama
 • Çalışma Süresi Listesi

İhbar

 • İhbar Ekleme-Düzenleme
 • İhbara Belge Ekleme-Düzenleme
 • İhbara Metin Ekleme, PDF Dönüştürme
 • İhbara Listesi

Islah

 • Islah Ekleme-Düzenleme
 • Islaha Belge Ekleme-Düzenleme
 • Islaha Metin Ekleme, PDF Dönüştürme
 • Islaha Listesi

Zamanaşımı / Hak Düşürücü

 • Zamanaşımı / Hak Düşürücü Ekleme-Düzenleme
 • Çalışma Süresi Listesi
 • Takvim Entegrasyonu

Birleştirme / Ayrılma

 • Başka Dosya ile Birleştirme Ekleme-Düzenleme
 • Başka Dosya ile Ayrılma Ekleme-Düzenleme
 • Birleştirilen / Ayrılan dosyaya link ile ulaşma
 • Birleştirilen / Ayrılan Dosyalar Listesi

Notlar

 • Not Ekleme-Düzenleme
 • Kronolojik Not Listesi